RC submarines

TYPHOON - Záťažový systém

Druhy a teóriu záťažových systémov som vysvetlil v časti Teória. Ja som sa rozhodol jednoznačne pre statický systém ponárania, aby ponáranie bolo realistické. Realizáciu tohto statického systému som sa rozhodol riešiť prostredníctvom piestových nádrží. Piestovú nádrž som začal robiť skôr ako som mal hotový trup, takže som nevedel aké množstvo vody budem potrebovať na ponorenie ponorky. Preto som rozmery prvej pokusnej piestovej nádrže určil len veľmi približne. Na je výrobu som použil vodoinštalačnú PVC rúru s vnútorným priemerom mm a vonkajším priemerom mm. Použil som oranžovú rúru, ktorá je určná na vonkajšie použitie. Predávajú a aj sivé, tie sú určené na vnútorné použitie. Celková dĺžka rúry je mm a využiteľná dĺžka, t.j.vzdialenosť medzi krajnými polohami piestu, je mm. Treba si ale uvedomiť, že vo vnútri ponorky nestačí na dĺžku miesto rovnajúce sa celkovej dĺžky rúry, ale skoro dvakrát toľko. Je to preto, lebo pri plnej piestovej nádrži sa z nej vysunie závitová tyč o vzdialenosti využiteľnej dĺžky. Do tejto piestovej nádrže je možné nabrať litrov vody. Na prednú stranu rúry sa pripevní čelo, ktoré som zhotovil z textitu (textitovej dosky) u o hrúbke približne 20 mm. Čelo má kruhový tvar s odskokom, ktorým je opreté o prednú stranu rúry. Po obvode čela sú vysústružené dve drážky o šírke mm a hĺbke mm. Do nich som plánoval umiestniť gumenné O krúžky ako tesnenie, ale nakoniec som dal iba jeden a je to postačujúce. Jedna drážka ostalal teda prázdna. Medzi drážkami som vyvrtal diery, do ktorých som narezal závit. S rovnakým rozostupom sú navrtané diery aj v rúre. Do čela ešte bola vyvrtaná diera, do ktorej bola vlepená trubka, ktoré na vonkajšej strane čela vyčnievala. Na túto vyčniavajúcu časť trubky sa nasunula hadica. Čelo s nasadeným a navazelinovaným O krúžkom bolo nasadené na rúru a zaistené skrutkami. Obdobným spôsobom som vyrobil aj piest, ktorý má v strede vyvrtanú dieru, v ktorej je pripevnená závitová tyč. Zadné čelo je na svojom mieste zaistené skrutkami obdobne ako predné, nemá však pochopiteľne po obvode žiadne tesnenie, keďže voda sa nachádza iba medzi predným čelom a piestom. V strede zadného čela je vysústružená diera, do ktorej je nalisované ložisko. V ložisko je nalisovaný medzikus, v ktorom je diera s narezaným závitom, v ktorom sa pohybuje závitová tyč. Keď sa týmto medzikusom otáča, tak sa závitová tyč spolu s piestom vysúva alebo zasúva z alebo do rúry, podľa toho ktorým smerom sa otáča medzikusom. Otáčanie tohto medzikusu som pôvodne robil prostredníctvom šnekovej prevodovky, ale potom som to realizoval remeňom a remenicami. Vo všetkých prípadoch som na pohon použil motorček SPEED 700 BB Turbo 9,6 V od Graupner-a. Skôr ako som sa pre tento typ rozhodol urobil som rozsiahle porovnanie parametrov skoro všetkých jednosmerných motorčekov od Graupner-a. Toto porovnanie najdete tu . V nasledujúcej tabulke sú uvedené dva typy skúšaných prevodoviek a viacero prevodov a k nim prislúchajúca veľkosť odoberaného prúdu a rýchlosť pohybu piesta.


Prevodovka Prevod Napätie (V) Prúd (A) Rýchlosť Smer pohybu Poznámka
Šnek + 80/52 60/1 6,45 6 12cm/min vysúvanie bez vody
Šnek + 80/52 60/1 13,0 6,5 14cm/min vysúvanie bez vody
Šnek + 53/70 30,3/1 6,4 12 21cm/min zasúvanie bez vody
Šnek + 53/70 30,3/1 6,4 12 21cm/min vysúvanie bez vody
Šnek + 53/81 26,2/1 6,4 12 25cm/min zasúvanie bez vody
Šnek + 40/81 19,8 6,4 16 25cm/min vysúvanie bez vody
Šnek + 40/81 19,8/1 6,4 13,5 30cm/min zasúvanie bez vody
102/31 3,29/1 6,3 10 46cm/15sek vysúvanie bez vody
102/31 3,29/1 6,3 9 46cm/13sek zasúvanie bez vody
102/31 3,29/1 6,3 20 46cm/25sek vysúvanie s vodou
102/31 3,29/1 6,3 15,5 46cm/20sek zasúvanie s vodou

Krajné polohy piesta sú "strážené" mikrospínačmi. Tie ale dokážu spínať prúd iba do veľkosti 300 mA, takže priamo nimi nie je možné zapínať a vypínať motorček poháňajúci piest. Preto mikrospínače spínajú spínacie relé, ktoré dokážu spínať prúd do veľkosti až 40 A, a až toto relé zapína a vypína motorček.