RC submarines

TYPHOON - Trup

Stavbu môjho Typhoon som začal realizovať klasickou modelárskou technikou a to olištovaním. Technika spočíva vo vyrezaní rebier z preglejky a ich nalepením na veľkú (je myslené prierezom veľkú) kýlovú lištu. Podrobne rozpísaný postup tejto techniky (teda aspoň jej začiatok) najdete tu. Následne som začal takto vzniknutú kostru oblepovať lištami a odtiaľ pochádza aj celý názov tejto techniky výrobu trupu t.j. olištovanie. Lišty som použil smrekové, ktoré je dostať v každom modelárskom obchode, s prierezom 2x10 a 2x5 mm. Tu je vidieť kostru ponorky s čiastočným olištovaním na jednej štvrtine povrchu.

Ďalej som pokračoval v olištovávaní trupu po skoro celom jeho povrchu. Neskôr som ale lišty na vrchnej rovnej ploche t.j."palube" pred vežou (tam kde sú hlavne poklopy od šácht raketových síl) a za vežou odstránil a nahradil preglejkou, keďže táto plocha nemá žiadne zakrivenie a s preglejkou nebude žiadny problém urobiť "palubu" úplne rovnú.
Už ste si asi všimli, že predok a zadok ponorky na predchádzajúcich fotkách chýba. Tieto časti ponorky majú veľké zakrivenie a preto je prakticky nemožné realizovať povrch na týchto miestach lištami. V takomto prípade sa tieto miesta vytvoria z balzy alebo polystyrénu a celý takto vytvorený blok (zadok a predok ponorky) sa prilepí k samotnému trupu. Tak som to realizoval aj ja. Predná časť je menej zložitá na tvar (myslím zakrivenia) a preto som ju vytvoril iba z polystyrénu a je na ľavej fotke už prilepená k samotnému trupu. Zadná časť je náročnejšia a preto je urobená z balzy a je na ďalších dvoch fotkách ešte nepriliepená k trupu.

Teraz som sa rozhodol pre brutálny postup a to rozrezanie ponorky na tri časti. Na fotke je pre zmenu v porovnaní spredchádzajúcou, predná časť odtrhnutá a zadná aj so smerovým a hĺbkovým kormidlom už prilepená. Na ľavej časti je vidiet časť, budem ju nazývať odnímateľná, ktorá mala byť aj pri dokončenej ponorke odnímateľná, takže jej odrezanie nebolo až tak brutálne. Je to tá časť, ktorá predstavuje hlavne "palubu" plus mierne zaoblenie po stranách a už nemá povrch z líšt a ešte nemá povrch z preglejky. Na pravej strane je vidiet tu časť, budem ju nazývať vrchná, do ktorej mala odnímateľná časť zapadnúť. Na vrchu tejto vrchnej časti je vidieť vyčnievajúce kúsky z rebier. Na tieto kúsky som plánoval nalepiť textitovú alebo laminátovu dosku, ktorá by mala v sebe vyrezaný otvor. Tento otvor by zabezpečoval prístup do vnútra ponorky, bol by to nejaký montážno-servisný otvor. Po celom obvode tohto otvoru by boli hlavičkou z vnútra vlepené do spomínanej textitovej alebo laminátovej dosky skrutky s metrickým závitom. Kryt tohto montážno-servisného otvoru by bol zhotovený z hliníkovej alebo plexisklovej dosky. Plexisklo má tú výhodu, že sa dá kontrolovať po uzatvorení ponorky resp. montážného otvoru čo sa deje vo vnútri. V strednej časti obrázku je vidieť časť, ktorú budem nazývať spodná. Vrchnú a spodnú časť som musel od seba oddeliť preto, aby som mal dobrý prístup pri pôvodne uvažovanom laminovaní textitiovej alebo laminátovej dosky k vrchnej časti z vnútornej strany. A po prilepení dosky k vrchej časti by som prilaminoval vrchnú a spodnú časť k sebe. Takto som mal naplánovaný postup. Potom som sa ale stretol s modelárskym kolegom ešte z čias Zväzarmu Petrom M, ktorý má niekoľkodesaťročné skúsenosti s modelárstvom a hlavne laminovaním. Podľa jeho skúseností a vedomostí stačí v drevenom trupe ktorý je olaminovaný miniatúrna trhlina v lamináte, ktorá môže vzniknúť v dôsledku rozdielnej rozťažnosti dreva a laminátu hlavne pri rozdiele teplôt v rozohriatom a zavretom trupe a studenej vody, ktorou sa k drevu dostane voda, drevo začne pracovať a už to ide. Je pravda, že aj na ponorkárskych stretnutiach ani nie 10 % možno iba5 % modelov je vytvorených takou technológiu akú som chcel použiť aj ja. Zvyšok sú laminátové škrupinové trupy. Je tomu ale aj preto tak, že veľká väčšina modelov je kupovaná a pri "sériovej" výrobe sa používa výrobný postup forma a laminátový škrupinový trup.

A tak som sa rozhodol úplne zmeniť technológiu výroby trupu. Na ľavom obrázku je vidieť všetky tri časti a to odnímateľná, vrchná a spodná ako sú zlepené resp. vylaminované (čiastočne a to samozrejme z vnútornej strany) do jedného kusu. Je tam dobre vidieť medzeru medzi odnímateľnou a vrchnou časťou a v nej vyčnievajúce kúsky z rebier, na ktoré som plánoval prilaminovať textitovú alebo laminátovu dosku. Na druhom obrázku je vidieť, že spomínaná medzera je už vyplnená lištami. Na treťom obrázku je už trup s prednou a zadnou časťou vyšmirglovaný. Potom som sa presunul s ponorkou k môjmu, už vyššie spomínanému, kamarátovi PetroviM do garáže, kde pokračovala za jeho pomoci ďalšia práca na nej. Celý trup bol olaminovaný na dva krát (vrchná a spodná časť ponorky) s niekoľko hodinovou prestávkou počas ktorej polyester aspoň trochu zatvrdol aby sme mohli ponorku otočiť a laminovať druhú časť. Na laminovanie sme použili nie klasickú tkaninu ale laminovaciu rohož, ktorá lepšie prilne na tvarovo náročnejšie povrchy. Tkanina je tvorená rovnomerne,pravidelne a do pravého uhla ukladanými sklennými vláknami ale pri rohoži sú vlákna ukladané úplne chaoticky a medzi vláknami nie je vidieť žiadna medzera na rozdiel od tkaniny. Pred samotným laminovaním sme ešte rohož v rukach pomačkali aby sme jednotlivé vlákna v nej polámali a tým rohož lepšie prilnula k trupu. Z tejto časti stavby - laminovania ale fotky nemám.

Na vylaminovaný trup som potom naniesol polyesterový tmel. Je to dvojzložkový tmel a ako aj jeho samotný názov prezrádza jeho podstata je polyester a práve preto je ideálny na tmelenie povrchov vytvorených z polyesteru ( v tomto prípade rohož laminovaná polyesterom ). Na ľavom obrázku je vidieť rozšírenú plochu v strede ponorky, na ktorú bude neskôr prilepená veliteľská veža, na ktorú ešte nie je nanesený tmel a tak isto aj na zadnej časti. Na zadnej časti je ešte vidieť prečnievajúcu (neorezanú resp. neobrúsenú ) rohož po laminovaní. Na pravom obrázku je už ponorka vytmelená (teda aspoň prvý krát) a na niektorých miestach som sa už brúsením dostal na laminát. Na brúsenie som použil 60-tku látkový šmirgel (rolka asi 15x300 cm, z ktorej som urezával potrebné kusy). Na hrubé menej presné šmirglovanie som šmirgel pripevnil na brúsny klátik (podložku) s rozmermi asi 8x15 cm. Na docielenie roviny na väčšej ploche som smirgel nalepil pomocou obojstrannej lepiacej pásky na hliníkovú joklovinu s plochou asi 4x60 cm. Na vybrúsenie veľkej plochy paluby som smirgel obdobne prilepil na sololitovú dosku s umakartovým povrchom s rozmermi 15x60 cm.

Po dokonalom vybrúsení polyesterového tmelu bol na ponorku nanesená špric git. Je to tiež polyesterový tmel, ktorý je ale tak riedky, že sa nanáša striekaním pištolou. Potom bola na povrch nastriekana obyčajná farba v spray, ale nie súvislá vrstva, iba taký poprašok. Táto farba sa používa na to, aby keď sa začne brúsiť bolo vidieť kde už bolo brúsené. Brúsenie som robil "pod vodou" a použil 200-vku šmirgel na fumovom špalíku. Samotné brúsenie som vykonával hlavne krúživými pohybmi. Pri brúsení je dôležité neustať dlhšie na jednom mieste, lebo vzhľadom na to, že šmirgel je na plochou malom špalíku, hrozí vytvorenie jamy-nerovnosti. Na pravom obrázku je vidieť podstane zmenený tvar zadnej časti medzi smerovým a hlbokovým kormidlom. Je to výrazne odlišný tvar ako bol na ľavej z dvojice predchádzajúcich fotiek. Podľa plánu, ktorý som stiahol z internetu, to malo byť tak ako to bolo pôvodne, ale po prezretí a skonfrontovaní fotiek sme to zmenili do terajšej podoby.

Potom bola ponorka pištolou nastriekaná polyueretánovou farbou, ktorá urobila na povrchu úplne lesklý povrch, čo je dobre vidieť aj na týchto fotkách. Veľmi pekné, však. Následne som ponorku "pod vodou" vyšmirgloval najskôr 500-vkou a potom 1000-kou šmirglom. Krúživými pohybmi som šmirgloval do vtedy, kým sa "nestratil" lesk na povrchu. Tým som dosiahol rovnomerný matný povrch, taký aký má byť záverečná povrchová úprava pred tým ako sa ide robiť forma. Asi ste si všimli, že k trupu už je prilepená veliteľská veža, ale nie je celá. Horná časť je z nej urezaná, lebo nemala dokonalý tvar a tažko by sa už dal napraviť. Vrchná časť bola urobená nová, vytmelená a prilepená k spodnej časti. Takto na novo vyrobenú veliteľskú vežu je vidieť na nasledujúcich fotkách.

Teraz nasledovala výroba deliacej roviny. Na pracovnú dosku boli prilepené dva protikusy rebier, v podstate ako keby to bol stojan na model prilepený na pracovnú dosku. Ponorka bola položená do tohto stojanu a vypodložená tak, aby bola vo vodováhe v priečnom aj pozdĺžnom smere. Po obvode ponorky, vo vzdialenosti asi 15 cm od seba, boli na pracovnú dosku prilepené drevené hranolčeky. Ich výška bola o 8 mm menšia ako vzdialenosť od pracovnej dosky k stredu ponorky. Na ne sa prilepilo 4 mm hrubé plexisklo vo vzdialenosti asi 5 mm od ponorky, len tak aby približne opisovalo jej tvar. Na vrstvu plexiskla prišla druhá vrstva tiež 4 mm hrubého plexiskla, ktoré ale na milimeter presne opisovalo tvar ponorky. Dve plexisklá po 4 mm na sebe dávajú tých 8 mm o ktoré sú hranolčeky menšie ako vzdialenosť pracovnej dosky od stredu ponorky. A týmto sa vrchná strana druhej vrstvy plexiskla dostala presne na úroveň stredu ponorky a táto plocha bude tvoriť deliacu rovinu medzi vrchnou a spodnou časťou formy. Teraz sme zobrali jednotlivé časti plexiskla, ktoré tvoria druhú vrstvu t.j. v postatate deliacu rovinu ešte preč a na hranu každej časti, ktorou sa dotýka ponorky, sme naniesli polyesterový tmel a takto sme to pritlačili k už naseparovanej (o tom neskôr) ponorke. Tým sme docielili vyplnenie aj miniatúrnych medzier medzi plexisklom a ponorkou. Vrchnú vrstvu plexiskla sme prilepily k spodnej vrstve a tým bola výroba deliacej roviny dokončená.

Súbežne s výrobou deliacej roviny som sa pustil do škrabania otvorov (poklopy raketových šacht ...) na povrch trupu. Na prvom obrázku je vidieť už vyrobený laminátový kus na prednej časti ponorky (tam kde sa nachádzajú poklopy raketových šácht). Na druhom obrázku je na tento laminátový kus už prilepený papier s vytlačený tvarmi poklopov. Tvar a rozmery poklopov som presne odčítal z fotiek skutočnej ponorky, takže teraz sú poklopy oveľa bližšie skutočnosti v porovnaní s tým ako to je na pláne z internetu. Tento výkres s rozkreslenými poklopami najdete vo formáte dgn (MicroStation V8) tu, vo formáte dwg (AutoCAD) tu a ako jpg súbor tu. Vo všetkých troch súboroch je nakreslených iba sedem dvojíc poklopov, pričom v skutočnej ponorke je ich desať, ale to nevadí, lebo aj tak využijeme iba jednu dvojicu. Podľa tohto papiera som vyrezal a následne presne zabrúsil jednotlivé otvory. Tento laminátový kus sa po vytvorení otvorov stal šablónou, podľa ktorej som po jej priložení na trup škrabal rysovacou ihlou jednotlivé otvory. Na šablóne som vytvoril iba dvojicu protiľahlých otvorov raketových šacht a tak pre škrabanie ostatných deviatich dvojíc som túto šablónu postupne posúval. Podobne som si vytvoril šablóny na škrabanie ostatných otvorov, len s tým rozdielom, že ako material na šablónu som použil 0,5 mm hrubú HPS-ku.


Teraz nasledovala výroba formy. Trup, na ktorom už boli vyškrabané-naznačené všetky otvory, som napastoval separačnou pastou. Tak isto som napastoval aj deliacu rovinu t.j. vrchnú stranu druhej vrstvy plexiskla. Po jej zaschnutí, približne po 20 až 30 minutách, som trup a deliacu rovinu preleštil. Tento cyklus som zopakoval minimálne 5 krát aby som mal istotu, že separčná vrstva je dokonalá. Na trup aj deliacu rovinu bola nastriekaná polyesterová farba. Teraz sa na trup aj deliacu rovinu nalaminovala jedna vrstva z tenkej rohože (približne 80g/m2), čo je vidieť na prvom obrázku. Po jej zaschnutí, približne po 6 hodinách, sa nalaminovala jedna vrstva hrubej rohože (približne 350g/m2), to je vidieť na druhom obrázku, pričom rohož nie je ešte zalaminovaná ale iba voľne položená. Po jej zaschnutí nasledovali za sebou 3 vrstvy v poradí hrubá rohož a dva krat hrubá tkanina. Tieto tri vrstvy sa laminovali bezprostredne za sebou. Po zatvrdnutí (približne po jednom dni) bol povrch prebrusený (flexi brúskou s brúsnym kotúčom namiesto rezného) aby prípadné odstávajúce sklenné vlákna, ktoré by mohli nadvihovať ďalšie vrstvy, boli odstránené. Následne boli po obvode trupu, teda na deliacu rovinu, vo vzdialenosti asi 2 cm od trupu a v rozostupe 13 cm medzi sebou sekundovým lepidlom prilepené 6 mm matice, čo je vidieť na treťom obrázku. Potom boli opäť bezprostredne za sebou nalaminované tri vrstvy v poradí hrubá rohož a dva krat hrubá tkanina. Tým bola ukončená výroba hornej polovice formy. To vidíte na nasledujúcej fotke, kde sú vidieť aj presvitajúce matice.
Horná polovica, s kopytom vo vnútri, bola odtrhnutá od plexiskla tvoriaceho deliacu rovinu. Keďže plexisklo bolo dobre napastované išlo to ľahko. Po otočení hornej polovice formy smerom dole boli na spodnú polovicu kopyta naškrabané všetky otvory, rovnako ako to bolo urobené na vrchnej polovici. Potom bola vyrobená spodná polovica formy rovnakým postupom ako horná. Hotová forma (horná aj spodná polovica) bola po celom obvode orezaná aby bol odstránený nerovný chlpatý obvod. Vrchná časť veliteľskej veže aj smerového kormidla boli odrezané, všetko to je vidieť na strednom obrázku. Pre veliteľskú vežu a smerové kormidlá sú vyrobené samostatné formy, v ktorých sa jednotlivé časti vyrobia a potom sa vložia do hlavnej formy. To preto lebo v hlavnej forme by nebolo možné, z dôvodu malého miesta, vylaminovať smerové kormidla a v prípade veliteľskej veže by bol problém dostať hotový vylaminovaný trup von z formy. Na poslednom obrázku je už z formy vybraté kopyto a aby sa forma náhodou ani trochu neskrútila bola zoskrutkované jej dve polovice dohromady.


Teraz už nasledovala výroba samotného trupu. Do otvorov v hlavnej forme boli vložené už vylaminované veliteľská veža a smerové kormidlá. Forma bola opakovane napastovaná separačnou pastou a následne preleštená, rovnako ako to bolo robené s kopytom. Potom bola forma nastriekaná polyesterovou farbou, nalaminovaná jedna vrstva tenkej rohože, jedna vrstva hrubej rohože a dve hrubej tkaniny, všetko v časovej následnosti obdobnej ako pri laminovaní formy. Na prvom obrázku je spodná polovica formy s už vylaminovaným trupom. Na druhom je už horná polovica trupu vybraná z formy a je položená na spodnej polovici, ktorá je ešte ale vo forme. Z hornej časti trupu som po jej celom obvode odrezal 4 cm, t.j.rozrezal som ju v čiare ponoru. Odrezaný štvor centimetrový pás som vyhodil. Z vnútornej strany po celom obvode v šírke asi 3 cm som laminát trupu vyšmirgloval, potom som na to miesto naniesol polyesterový tmel a opäť vyšmirgloval, ale už jemným šmirglom a pod vodou. Takto upravená horna polovica trupu bola obojstrannou lepiacou paskou vlepená do formy, čo je vidieť na treťom obrázku. Na pravom dolnom okraji obrázku je vidieť vo forme vložené vopred vylaminovené smerové kormidlo. Voľná časť formy a hlavne tmelený a následne brúsený pás vo vnútri trupu boli napastované. Následne bol pás a voľná časť formy vylaminovaná obdobne ako samotný trup. Vo vnútronej časti dolnej aj novovytvorenej hornej polovici trupu som vyšmirgloval asi 3 cm pás laminátu. Na hranu jednej z polovíc trupu bol nanesený zahustený polyester a obe časti formy boli zoskrutkované. Po vybratí už provizórne zlepeného trupu z formy bol trup v mieste vybrúsených pásov laminátu vylaminovaný dvomi vrstvami hrubej rohože, čím bol trup ako celok hotový.
Teraz nasleduje výroba vodotesnej časti vo vnútri ponorky. Na jej výrobu som použil 4 mm hrubú sklolaminátovú dosku. Keďže sa jedná o moju prvú ponorku a neviem akú veľkú vodotesnú časť budem potrebovať, po úvahe som usúdil, že 98 cm bude primeraných. Zo sklolaminátu som vyrezal dve rebrá, ktoré budú tvoriť boky vodotesnej časti.